torstai 10. huhtikuuta 2014

Afrikan kuningatar


Entinen kehitysministeri, vihreiden eurovaaliehdokas Heidi Hautala järjesti itselleen vaalikassan Ulkoministeriön kehitysapurahoista[1]. Hänen varta vasten perustettu konsulttiyhtiönsä Heidi Hautala Consulting Oy[2] solmi helmikuussa 2014 sopimuksen yhteistyöstä Kirkon Ulkomaanavun (KUA) hankkeissa Länsi-Afrikassa.[3]

Hankkeita rahoittaa UM:n kehityspoliittinen osasto[4]. Heidi Hautala päätti hankkeiden määrärahoista ollessaan vielä ministeri. Hän onkin jo ehtinyt käydä "sparraamassa" KUA:n henkilökuntaa Liberiassa[5]. Toivottavasti nämä reissut Länsi-Afrikan rannikolle eivät häiritse vauhdikkaasti alkanutta vaalikampanjaa![6]

Mielenkiintoisen tästä kuviosta tekee myös se, että KUA:n hallituksen jäsenenä ja "kansainvälisenä asiantuntijana"[7] on ulkoministeri Erkki Tuomiojan erityisavustaja Tarja Kantola[8]. Sekä Hautala että Kantola ovat Suomalais-venäläisen kansalaisfoorumin[9] jäseniä ja ovat molemmat toimineet yhdistyksen puheenjohtajina.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan Hautala on saanut laajaa arvostusta toimimalla avoimuuden puolesta[10]. Avoimuuden nimissä olisi paikallaan, että Hautala selvittäisi, miten hänen veronmaksajien rahoista maksettu sopimuksensa KUA:n kanssa sopii yhteen hyvän hallintotavan periaatteiden kanssa.

Remonttijupakasta[11] Hautala pääsi vielä kuin koira veräjästä; Arctia Shipping -kohun[12] seurauksena hän päätti jättää ministerin tehtävät ja ryhtyi sitten UM:n avustusta saaneen järjestön konsultiksi ja eurovaaliehdokkaaksi. Kuinka kauan kestää, ennen kuin "Afrikan kuningattaren" pursi kärsii täydellisen haaksirikon?


torstai 27. helmikuuta 2014

Maailmanparantamisen ammattilainen


Heidi Hautala rahoittaa vaalikampanjansa kehitysapurahoilla

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) kertoi 17.2. solmineensa sopimuksen Heidi Hautalan kanssa yhteistyöstä KUA:n hankkeissa Länsi-Afrikassa.[1] Sopimuksen pituus on alustavasti kolme kuukautta. Hautala on perustanut Heidi Hautala Consulting Oy -konsulttiyhtiön, jonka kautta hän konsultoi mm. KUA:n työtä Sierra Leonessa ja Liberiassa, missä hän on tutustunut KUA:n hankkeisiin.[2]

Heidi Hautala Consulting Oy sai yritystunnuksen 13.2., ja sopimuksesta KUA:n kanssa ilmoitettiin vain neljä päivää myöhemmin. Yhtiötä ei Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan ole edelleenkään rekisteröity.[3] Tuntuu oudolta, että KUA solmii sopimuksen rekisteröimättömän yrityksen kanssa. On epäselvää, kuka Hautalan osalta kantaa juridisen vastuun sopimuksesta tällä hetkellä.

Kehitysministerinä Hautala johti kehityspoliittista osastoa aina eroonsa asti 17.10.2013. Ministeri valmistelee ja päättää kehitysapumäärärahojen jaosta. KUA on UM:n kehityspoliittisen osaston[4] kumppanuusjärjestö[5]. Kumppanuusjärjestöjen osuus on yli puolet järjestöjen kehitysyhteistyön rahoituksesta. Merkittävin määrärahojen edunsaaja on KUA.[6]

KUA:n hanke toiminnan kehittämiseksi ja koordinoinniksi Liberiassa, Sierra Leonessa, Malissa ja Burkina Fasossa saa tukea UM:n kehityspoliittiselta osastolta. Hankkeen budjetti oli vuonna 2010 yhteensä 330 000 euroa.[7] KUA:n yhteisöjen voimaannuttamishanke Sierra Leonen itäisessä maakunnassa saa myös UM:n tukea. Hankkeen budjetti vuonna 2010 oli yhteensä 320 000 euroa.[8]

Hautala päätti kumppanuushaun avaamisesta keväällä 2012. Hakukierros saatiin päätökseen marraskuussa 2013. Hautala siis päätti määrärahoista KUA:n hankkeisiin ollessaan vielä kehitysministeri. Päätöksen jälkeen hän siirtyi konsultoimaan UM:n avustusta saanutta järjestöä, ja hänet palkattiin KUA:n hankkeiden konsultiksi nimenomaan annettujen määrärahojen puitteissa.

Nyt Hautala pyrkii uudestaan Euroopan parlamenttiin. Vaalikampanja kestää kolme kuukautta – yhtä kauan kuin hänen konsulttisopimuksensa KUA:n kanssa. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistön mukaan Hautala on saanut laajaa arvostusta toimimalla avoimuuden puolesta. Niinistö uskoo, että Hautalalla olisi europarlamentissa tarjolla keskeisiä tehtäviä, jos hän tulee valituksi.[9]

Heidi Hautalan konsulttiyhtiö Heidi Hautala Consulting Oy on lisätty kaupparekisteriin 5.3.2014. Yhtiö on liiketoiminnasta arvonlisävelvollinen 13.2.2014 alkaen.[10] Yhtiötä ei kuitenkaan ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. Jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, maksajan on tehtävä ennakonpidätys myös työ- ja käyttökorvauksista.[11]

Tilaajavastuulain mukaan tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin tulee selvittää, onko yritys maksanut verot, ottanut eläkevakuutukset sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot.[12] Muistaako KUA antaa keisarille, mikä keisarille kuuluu?[13]

Päivitys (20.3.2014):

Heidi Hautala Consulting Oy on merkitty ennakkoperintärekisteriin 13.2.2014 alkaen. Tieto merkinnästä on tullut PRH:n Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään[14] viiveellä.

[1] http://www.kirkonulkomaanapu.fi/fi/etusivu/?id=63&selArticle=1097

[2] http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/heidi-hautala-konsultiksi-kirkon-ulkomaanavulle/656774/

[3] http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2496985&kielikoodi=1&tarkiste=540D55502498A48417C8DB13CD9C4EEE8C6D02AB

[4] http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=15871

[5] http://www.kirkonulkomaanapu.fi/fi/tyomme/kehitysyhteistyo/ulkoministerion_rahoittama_tyo/?id=64

[6] http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15436&contentlan=1&culture=fi-FI

[7] http://www.kirkonulkomaanapu.fi/fi/tyomme/kehitysyhteistyo/ulkoministerion_rahoittama_tyo/liberia_sierra_leone_mali_ja_burkina_faso/?id=442

[8] http://www.kirkonulkomaanapu.fi/fi/tyomme/kehitysyhteistyo/ulkoministerion_rahoittama_tyo/sierra_leone_yhteisojen_voimaannuttamishanke/?id=449

[9] http://yle.fi/uutiset/heidi_hautala_lahtee_ehdokkaaksi_eurovaaleihin/7111532

[10] http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2496985&kielikoodi=1&tarkiste=540D55502498A48417C8DB13CD9C4EEE8C6D02AB

[11] https://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Yhdistys_ja_saatio/Ennakkoperintarekisteri

[12] http://www.tem.fi/tyo/tyolainsaadanto/tilaajavastuu

[13] http://www.evl.fi/raamattu/1992/Mark.12.html

[14] http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=2496985&kielikoodi=1&tarkiste=540D55502498A48417C8DB13CD9C4EEE8C6D02AB